Kloak

Sammen med jordarbejder og belægningsarbejder er kloakarbejde en del af vore kernekompetencer.

Vi har udført kloakarbejder i rørdimensioner fra ø110 mm til ø2000 mm f.eks. i forbindelse med:

  • Etablering af kloak i nye områder
  • Renovering af bestående anlæg
  • Kloaksepareringer
  • Afvanding
  • Forsinkelsesbassiner
  • Rørføring af vandløb