Leverandørinformation

For at sikre korrekt behandling af indkomne leverandørfakturaer, og dermed også sikre rettidig betaling, bedes følgende retningslinier overholdt:
  • Faktura skal indeholde navn eller initialer på den person ved Henning Have A/S, der har bestilt varen/ydelsen
  • Fakturaen skal indeholde sagsnr. eller arbejdssted, som skal oplyses ved bestilling.
Overholdes ovenstående ikke forbeholder vi os ret til at returnere fakturaer.
 
Fakturaer, kreditnotaer og lignende bedes fremsendt elektronisk til: faktura@hhave.dk
 
eller via almindelig post til
 
Henning Have A/S
Engvej 13A
6600 Vejen